Adeegyada

Adeegyada Aaan Bixino

Wasaaradda Amniga Gudaha Waxey bixisaa adeegyada hoos ku xusan

Bixinta Rukhsadda

Waxaan rukhsad / license siinaa shirkadaha amni ee gaarka loo leeyahay.

Bixinta Baasaboorka

Waxaan mas'uul ka nahay bixinta baasaboorka Soomaaliya.

Bixinta Ogolaanshaha Haysashada Hubka

Waxaan bixinaa rukhsadda lagu heysan karo hubka.

Bixinta VISA-ha

Waxaan mas'uul ka nahay bixinta dal ku galka.

Bixinta Ogolaanshaha Deganaanta Dalka

Waxaan mas'uul ka nahay bixinta rukhsadda deganaanshaha dalka.

Bixinta Warqadda Dembi La'aanta CID

Waxaan mas'uul ka nahay bixinta waradda dambi la'aanta CID

Scroll to Top